Privacyverklaring

Wij maken u erop attent, dat wij de persoonsgegevens die u ons vertrekt, opslaan en gebruiken om een eventuele reisovereenkomst met u te kunnen sluiten of een offerte te kunnen toezenden. Wij behouden deze gegevens zo lang wij deze van nut achten voor het contact tussen u en ons. Op uw verzoek kunnen de gegevens uit onze administratie verwijderd worden, mits deze niet meer voor een nog lopende overeenkomst benodigd zijn.

Doorgifte aan derden

In verband met het bestellen van boottickets, is het noodzakelijk dat wij uw (conform paspoort) voor en achternaam plus geboortedatum verstrekken aan de betreffende bootmaatschappij(en). Aan de hotels worden uitsluitend de namen doorgegeven. Bij jonge kinderen kan een geboortedatum worden doorgegeven i.v.m. korting op de reis en/of verblijfskosten.

De persoonlijke gegevens zullen nooit zonder uw nadrukkelijke toestemming worden doorgegeven aan derden die niet direct bij de overeenkomst tussen u en ons betrokken zijn.

Uw rechten

U heeft het recht om van ons te horen welke gegevens wij van u hebben opgeslagen. Bij onjuistheden of ontbrekende gegevens kunt u eisen dat wij de gegevens corrigeren. Op uw verzoek zullen wij de gegevens die wij van u hebben uit onze administratie verwijderen, met uitzondering van oude facturen met uw gegevens, die wij in verband met de wettelijke bewaartermijn van de belastingdienst in ons archief moeten houden.